กก.ปพ.บก.สส.ภ. 4 ถวายความปลอดภัย

วันที่ 23 ต.ค.66 เวลา 13.00 น. ภายใต้คำสั่งการของ
พล.ต.ต.ณัฐนนท์ ประชุม ผบก.สส.ภ.4
พ.ต.อ.สุริยะ เลิศภูมิปัญญา ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.4
มอบหมายและสั่งการให้
พ.ต.ท.เศรษฐศักดิ์ ศรีดี รอง.ผกก.กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 พร้อมพวกรวม 5 นาย ปฏิบัติหน้าที่ชุดรถอาวุธ อุปกรณ์ เครื่องมือพิเศษ ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร และประทับแรม ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2566
การ ถปภ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและสมพระเกียรติ

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ต.ค.66 เวลา 13.00 น. ภายใต้คำสั่งการของ
พล.ต.ต.ณัฐนนท์ ประชุม ผบก.สส.ภ.4
พ.ต.อ.สุริยะ เลิศภูมิปัญญา ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.4
มอบหมายและสั่งการให้ พ.ต.ท.เศรษฐศักดิ์ ศรีดี รอง.ผกก.กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 พร้อมพวกรวม 5 นาย ปฏิบัติหน้าที่ชุดรถอาวุธ อุปกรณ์ เครื่องมือพิเศษ ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ ส่วนพระองค์ ไปยังพิพิธภัณฑ์บ้านป๊าทุ้ม - ป้าไท้ อ.โคกศรีสุพรรณ จากนั้น เสด็จกลับ กรุงเทพฯ
การ ถปภ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและสมพระเกียรติ