กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ สืบสวนหาข่าวถวายความปลอดภัยฯ
         

        เมื่อวันที่ 23 ม.ค.66 พ.ต.อ.สมคะเน ไตรยะสุทธิ์ ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.4 พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ หงษ์คะ สว.วิเคราะห์ข่าวฯ พร้อมชุดปฏิบัติการข่าวความมั่นคง กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.4 ได้เดินทางเข้าพื้นที่ จ.สกลนคร เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการถวายความปลอดภัยฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จมาเป็นองค์ประธานพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนา ที่ยั่งยืน ณ หมู่ที่ ๒ ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จว.สกลนคร และประทับแรม ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จว.สกลนคร เบื้องต้นยังไม่พบความเคลื่อนไหวของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเฝ้าระวัง ที่จะส่งผลกระต่อความปลอดภัยแต่อย่างใด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
          ต่อมาเมื่อ วันนี้ 24 ม.ค.66 พ.ต.อ.สมคะเน ไตรยะสุทธิ์ ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.4 พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ หงษ์คะ สว.วิเคราะห์ข่าวฯ พร้อมชุดปฏิบัติการข่าวความมั่นคง กก.วิเคราะห์ข่าวฯ ได้เดินทางเข้าพื้นที่ จ.สกลนคร เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการถวายความปลอดภัยฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้ บ้านหนองแข้ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร จากการตรวจสอบและประสานงานด้านการข่าวไม่พบบุคคลเฝ้าระวังเกี่ยวกับสถาบันฯ แต่พบบุคคลเฝ้าระวังกลุ่มจิตเวช 2 ราย อยู่ภายในหมู่บ้านฝ่ายสืบสวน สภ.โคกศรีสุพรรณ และ ฝ่ายสืบสวน ภ.จว.สกลนคร เฝ้าระวังไม่ให้ออกนอกเคหสถาน เบื้องต้นยังไม่พบความเคลื่อนไหวของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเฝ้าระวัง ที่จะส่งผลกระต่อการถวายความปลอดภัยแต่อย่างใด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ