วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.0 - 11.00 น. บก.สส.ภ.4 กำหนดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำเดือน ส.ค. 65 ถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาส 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางของ ตร. ขึ้น ณ วัดป่ารัตนะมงคล (ติด รร.ขามแก่นนคร) ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นำโดย พ.ต.อ.วันชัย รณชาติชัย รอง ผบก.สส.ภ.4, พ.ต.อ.พงศ์ฤทธิ์ คงศิริสมบัติ รอง ผบก.สส.ภ.4,
ผกก.ในสังกัด และ ผกก.(สอบสวน) หน.กลุ่มงานสอบสวนฯ และ พ.ต.อ.หญิง สุนทรา สิงห์ลอ ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.4 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.สส.ภ.4 จำนวน 60 นาย ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาอาสาพัฒนา ตัดหญ้า ทำความสะอาด ณ วัดป่ารัตนะมงคล ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม โรคระบาด
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัส โคโรน่า 2019 COVID-19 โดยเคร่งครัด (ภาพข่าว)