พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายแพทย์ โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมคณะฯ ด้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดหนองบัวลําภู ในระยะเวลาเร่งด่วน 3 เดือน(หนองบัวลําภูต้นแบบสีขาวปลอดยาเสพติด)
โดยมี พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน รอง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล รอง ผบช.ภ.4
พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู พล.ต.ต.ณัฐนนท์ ประชุม ผบก.สส.ภ.4
พ.ต.อ.พงศ์ฤทธิ์ คงสิริสมบัติ รอง ผบก.สส.ภ.4 พ.ต.อ.อรรถพร สุริยเลิศ รอง ผบก.สส.ถ.4
พ.ต.อ.กิตติพงษ์ จิตรคาม ผกก.กก.สส.3ฯ พ.ต.อ.สมคะเน ไตรยะสุทธิ์ ผกก.กก.วข.ฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัดฯที่เกี่ยวข้อง
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนร่วมต้อนรับพล.ต.ต. ธนชาติ รอดคลองตัน รอง ผบช.ภ.4
บรรยาย สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ นาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา (การติดตาม เฝ้าระวัง ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง
ต่อการก่อความรุนแรง : สีแดง (หัวโทนโมเดล )พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู
บรรยายสรุปการปฏิบัติงานของตํารวจตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ผลการดําเนินโครงการค้นหาผู้ใช้
ผู้เสพ ้ติดยาเสพติดู้มีอาการทางจิตและผู้ป่วยจิตเวชฯหมู่บ้านเป้าหมายโดยคณะฯได้มีการเยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการ”นาคาพิทักษ์รักษ์หนองบัวลำภู ตำรวจภูธรภาค4”
ฟังบรรยายสรุป และชมเครื่องมือพิเศษต่างๆ
ที่พัฒนาโดยตำรวจภูธรภาค4ณ ศูนย์ปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน บ้านท่าอุทัย ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู