-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๔ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของหน่วย หากท่านมีข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะเเสอาชญากรรมและยาเสพติด สามารถเจ้งเข้ามาได้ทางทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๓๓-๑๐๕๗ หรือโทรสาร ๐-๔๓๓๓-๑๐๕๖
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

วันที่ 20 ม.ค.66 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ณัฐนนท์ ประชุม ผบก.สส.ภ.4 (ประธาน)
พร้อมด้วย พ.ต.อ.วิโรจน์ สีน้ำเงิน รอง ผบก.สส.ภ.4, พ.ต.อ.พงษ์ฤทธิ์ คงสิริสมบัติ รอง ผบก.สส.ภ.4,
พ.ต.อ.อาคม พลสวัสดิ์ ผกก.(สอบสวน)ฯ, พ.ต.อ.หญิง สุนทรา สิงห์ลอ ผกก.ฝอ.ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม และการแข่งขันกีฬา
ณ ห้องประชุมคุวานันท์ บก.สส.ภ.4 (ภาพข่าว)

วิดีโอประมวลภาพการประชุมบริหาร บก.สส.ภ.4 ครั่งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566

วันที่ 16 ม.ค. 66 เวลา 10.30 น.ณ ห้องประชุมควรเดชะคุปต์ ภ.4 พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4
พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน รอง ผบช.ภ.4 ,
พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล รอง ผบช.ภ.4 , พล.ต.ต.ณัฐนนท์ ประชุม ผบก.สส.ภ.4
และเจ้าพนักงานตำรวจ กก.สส.1 บก.สส.ภ.4 จับกุมยาเสพติด
(อ่านต่อ)


                วันที่ 26 ธ.ค.65 เวลา 16.30 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีปล่อยแถว
ระดมกวาดล้างอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านจราจรในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2566
โดยมีพล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4 พร้อมด้วยพล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ รอง ผบช.ภ.4 ,พล.ต.ต.หัสชัย เรืองมาลัย
รอง ผบช.ภ.4,พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล รอง ผบช.ภ.4,พล.ต.ต.ณัฐนนท์ ประชุม ผบก.สส.ภ.4 ,พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น , พ.ต.อ.วันชัย รณชาติชัย รอง ผบก.สส.ภ.4,พ.ต.อ.อรรถพร สุริยเลิศ รอง ผบก.ฯ ปรก.บก.สส.ภ.4 และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกันระดมกวาดล้างอาชญกรรมเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชน ณ ลานพรมพิทักษ์ ตำรวจภูธรภาค 4
(ภาพข่าว)


วีดีโอประมวลภาพการประชุมบริหาร บก.สส.ภ.4 ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 16 พ.ย.65

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
        วันที่ 12 ม.ค.66 เวลา 10.00 น. ประชุมขับเคลื่อนการทำงาน ศปอส.ภ.4 ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล(Video Conference) ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.บึงกาฬ โดยมีพล.ต.ต.หัสชัย  เรืองมาลัย รอง ผบช.ภ4 /ผอ.ศปอส.ภ.4
เป็นประธาน ผู้บังคับบัญชาร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุภานันท์ ชั้น 1 ภาค 4 ประกอบด้วย พล.ต.ต.คณิต ดวงหัสดี ผบก.กค.ภ.4 พ.ต.อ.พงศ์ฤทธิ์ คงศิริสมบัติ รอง ผบก.สส.ภ.4,พ.ต.อ.สุวิทย์ ยอดรัก รอง ผบก.กค.ภ.4,พ.ต.อ.ปราโมทย์ วิชัยวงษ์ ผกก.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.4 พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง
          - ระดับ ภ.จว. มี ผบก.ภ.จว.หรือ รอง ผบก.(ที่ได้รับมอบหมาย) ผกก.(สอบสวน) และเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง
          - ระดับ สภ. มี ผกก.หน./หัวหน้างานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเฝ้าฟัง ณ ที่ตั้ง
                                                                                         (ภาพข่าว)

วันที่ 11 ม.ค. 66 เวลา 17.00 น. พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4 มอบหมายให้ พ.ต.อ.วิโรจน์ สีน้ำเงิน รอง ผบก.สส.ภ.4
เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีข้าราชการตำรวจสังกัด บก.กค.ภ.4 ,
บก.อก.ภ.4 และ บก.สส.ภ.4 เข้าร่วมพิธีฯ (ภาพข่าว)วันที่ 10 ม.ค. 66 เวลา 17.00 น. พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4 มอบหมายให้ พ.ต.อ.วันชัย รณชาติชัย รอง ผบก.สส.ภ.4
เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีข้าราชการตำรวจสังกัด บก.กค.ภ.4 , บก.อก.ภ.4
และ บก.สส.ภ.4 เข้าร่วมพิธีฯ
(ภาพข่าว)


              วันที่ 4 ม.ค.66 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4 มอบหมายให้ พล.ต.ต.หัสชัย เรืองมาลัย
รอง ผบช.ภ.4/ผอ.ศปอส.ภ.4 ,พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ รอง ผบช.ภ.4/รอง ผอ.ศปอส.ภ.4 , พล.ต.ต.คณิต ดวงหัสดี ผบก.กค.ภ.4/เลขานุการ ศปอส.ภ.4 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการทำงานของ ศปอส.ตร. ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบประชุมระบบออนไลน์ (Zoom meeting) โดยมี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
ศปก.ตร.ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. ณ ห้องประชุมไชยเวช ชั้น 1 อาคาร ภ.4 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย พ.ต.อ.พงศ์ฤทธิ์ คงศิริสมบัติ
รอง ผบก.สส.ภ.4 ,พ.ต.อ.พีระพงษ์ อุดมพรวัฒนะ รอง ผบก.บก.กค.ภ.4 , พ.ต.อ.ณัทเดช นามฮามาตย์ ผกก.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.4 , พ.ต.อ.อาคม พลสวัสดิ์ ผกก.(สอบสวน) บก.สส.ภ.4 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
             ในส่วน ระดับ ภ.จว. มี ผบก.ภ.จว.หรือ รอง ผบก.(ที่ได้รับมอบหมาย) ผกก.(สอบสวน) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ระดับ สภ. มี ผกก.หน./หัวหน้างานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเฝ้าฟัง ณ ที่ตั้ง
(ภาพข่าว)
 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 โครงการจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"                                                       
 โครงการจิตอาสา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒                             
 โครงการปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักเศรษฐกิจฯ                               
 ประมวลภาพงานเกษียณปี 2565               
 โครงการครูแดร์ (D.A.R.E.)    
  โครงการโคกหนองนา ของ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๔    
  โครงการจิตอาสาประจำเดือนสิงหาคม 2565    
  โครงการจิตอาสาพฤษภาคม 2565    
                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ หาข่าว ภารกิจถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (มีต่อ)กก.ปพ.ฯถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (มีต่อ)        วันที่ 23 ม.ค.66 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สมคะเน ไตรยะสุทธิ์ ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.4
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค3 (ศป.ข.ภาค3)
ณ ห้องประชุมสำนักงาน ศป.ข.ภาค.3 อ.เมือง จว.อุดรธานี
โดยมีนายมาโนช นุชนารถ เป็นประธานการประชุม
(ภาพข่าว)

 วันที่ 9 ม.ค.66 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.หญิง สุนทรา สิงห์ลอ ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.4 พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง เนาวรัตน์ สุวรรณจูฑะ รอง ผกก.ฝอ.ฯ นำข้าราชการตำรวจ ฝอ.ทุกนาย และข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานธุรการของแต่ละหน่วย เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ และชีแจงข้อราชการประจำสัปดาห์
(ภาพข่าว)          

 

 


คลิกชมวิดีโอภาพโครงการจิตอาสาประจำเดือนพฤษภาคม 2565

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข่าวที่นำเสนอไปแล้ว                              
>>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30              
                                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวมเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

 


รวมลิงค์ต่างๆ/ ลิงค์นักสืบ


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


Download งานห้องภาค ๔ >>>>>


Counted on November 15, 2563 B.E.